سرویس های لینوکس ایران
با 7روز گارانتی برگشت وجه
 • Product 1

  200MB_UN

  • 200MB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  1,800/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  500MB_UN

  • 500MB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  4,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  800MB_UN

  • 800MB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  7,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  1GB_UN

  • 1GB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  9,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  3GB_UN

  • 3GB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  27,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  5GB_UN

  • 5GB فضا


   ساب دامین نامحدود


   ترافیک نامحدود


   کنترل پنل Cpanel


   Email نامحدود


   FTP نامحدود


   Mysql نامحدود


   addon domain نامحدود


   park domain نامحدود

   هزینه ماهیانه
  فقط
  46,500/mo
  سفارش دهید